Life Navigation konceptet

I de sidste 16 år har jeg gennem min virksomhed, Super Navigators, arbejdet med organisationer i 17 lande med det fælles træk, at alle har haft ledere i spidsen for organisationen med stor tillid til deres medarbejdere samt et stort ønske om at tiltrække, fastholde og stimulere de bedste folk, og de har troet på, at midlet til det er at sætte medarbejderne fri af tid og sted.

Tilbage i 2005 – i forbindelse med min ph.d.-afhandling “Arbejdsliv og familieliv – Get A Balance” – udviklede jeg en metode, som jeg har brugt lige siden: Jeg kalder det for kollektive refleksionsrum for udvikling af individuelle livsstrategier.

Det går i al sin enkelthed ud på, at det er svært at forandre sig uden kollektivets accept. Jeg mener, det er afgørende vigtigt, at der i virksomheden bliver skabt en fælles social accept af og respekt for hinandens forskelligheder.

Det er min erfaring, at kultur er vigtigere end struktur og personalepolitikker. Det er ikke virksomhedens struktur, men virksomhedens kultur, der afgør, om medarbejderne tør benytte sig af fleksibiliteten. Der kan stå nok så fine ord om arbejdspladsen på hjemmesiden eller i årsberetningen – men det er kulturen, der sætter rammen for medarbejdernes handlerum i forhold til valg af arbejdstider og arbejdssteder. Det er de usagte, ofte ubevidste konventioner der ligger som et gulvtæppe bredt ud under hele virksomheden og danner grundlaget for medarbejdernes færden og fødder i hverdagen.

Nøglen til at få hybridmodellen til at fungere i praksis findes i arbejdskulturen. Ledelsen skal skabe en kultur baseret på tillid, tryghed og tilhørsforhold samtidig med, at medarbejderne skal have et nyt sprog samt værktøjer til at håndtere den individuelle fleksibilitet.

Super Navigators leverer den totale løsning ift. at skabe en fleksibel arbejdskultur + at give medarbejdere/ledere værktøjer til at navigere i et fleksibelt liv. Life Navigation konceptet kan kobles til virksomhedens unikke kulturelle DNA og i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse sørger Super Navigators for at skabe en fleksibel arbejdskultur.

“For mig er Life Navigation livskvalitet; systematisk livskvalitet på arbejdspladsen og derhjemme. Min filosofi inden for ledelse har altid været baseret på tillid, autonomi, fleksibilitet og ansvar, og derfor har jeg forsøgt at se på, hvad forskningen siger om, hvad der fungerer i ledelse, og pludselig ser jeg, at dette kaldes Life Navigation. Når jeg bruger ordet livskvalitet, betyder det, at hvis din livskvalitet er høj, har du det bedre som person, din produktivitet forbedres, og du har mere jobtilfredshed og et højere niveau af engagement. Det er en slags kinderæg. Du får flere ting på én gang: du lærer at orkestrere dit personlige liv og arbejdsliv på en bedre måde, og du får mere kontrol over dit liv. Efter implementering af Life Navigation har jeg set en stigning i produktiviteten. Så snart jeg begyndte at arbejde systematisk med Life Navigation, kunne jeg se, at vi fordoblede antallet af arrangementer med samme kapacitet. Du kan tælle antallet af arrangementer. Vi har også set en meget højere grad af innovation og kreativitet. Vi løser flere problemer end før, og vi har været i stand til hurtigere at implementere nye ideer”.

Ordene er Magne Skram Hegerbergs; han har gennem årtier været leder i flere typer af virksomheder, både private og offentlige – og han er et godt billede på, hvordan en leder ”walks the talk” og skaber forandringer hos medarbejderne ved at være den bedste udgave af sig selv.

Du kan læse mere om Life Navigation konceptet på www.supernavigators.com