Du er født med en døgnrytme. Du er genetisk disponeret for at være morgenfrisk eller aftenfrisk. Ved at indrette arbejdspladserne efter medarbejdernes døgnrytmer og forskellige familierytmer, kan medarbejderne få mere energi og et bedre helbred, og arbejdspladserne kan opnå en højere produktivitet. 

Landbrugssamfundets hanegal og industrisamfundets taktfaste samlebånd har gennem generationer og århundrede indprentet deres rytmer i vores tankegang. De dikterer en livsstil, hvor ”one size fits 
all”. ”Working 9-5” af Dolly Parton er soundtracket til industrisamfundets arbejdsrytme. En rytme, der foregår i veldefinerede tidsrum – gerne mindst otte timer hver dag fra mandag til fredag. 

8-16-rytmen og det kollektive arbejde – hvor alle havde ens arbejdstider, fast arbejdssted og samme arbejdsrytme – var den perfekte måde at optimere det industrielle arbejde på. Ledelsens rolle var at opretholde denne samme rytme og hastighed blandt medarbejderne. 

I dag er 80 procent af en virksomheds værdi immateriel. Værdien i nutidens virksomheder skal findes i idéer, service, innovation, koncepter med mere. Det vil sige arbejde, som siden industrisamfundet er blevet mere og mere uafhængigt af, hvor og hvornår vi arbejder. Og det er derfor nødvendigt at gentænke de holdninger, vi i dag har til arbejdstider og – rytmer. Det er på høje tid, at vi får sagt farvel til middelalderens klokkeslag og industrisamfundets 8-16-rytme. Der var færre rytmer i industrisamfundet. Det var mere enkelt – med en kollektiv 8-16-rytme. Problemet er, at industrisamfundets rytme ikke passer til den mangfoldighed af døgnrytmer, arbejdsrytmer og familierytmer, der findes i nutidens samfund. 

Jeg mener, at vi skal skabe et samfund, der giver det enkelte menneske en større frihed til at organisere døgnets timer på en måde, så det understøtter den døgnrytme, vi hver især er født med, men også så det understøtter de forskellige arbejds- og familierytmer, vi har. Lad os sige farvel til gamle rytmer fra landbrugssamfundet og industrisamfundet og i stedet skabe bæredygtige fremtidsrytmer. 

Måske er disse indlæg også noget for dig?

Drop 8-16

Du er født med en døgnrytme. Du er genetisk disponeret for at være morgenfrisk eller aftenfrisk. Ved at indrette arbejdspladserne efter medarbejdernes døgnrytmer og forskellige

Ny bog: Find din døgnrytme

I går udkom min nye bog “Find din døgnrytme – og få overskud i hverdagen”. Jeg startede dagen i Go’ Morgen Danmark og sluttede dagen